Netwerk kan op vele manieren toegepast worden. Naast netwerk voor de visserij ontwerpen en maken  wij ook netten zoals;

  • Afscherm netten
  • Vogelkooien
  • Netten voor de industrie en de offshore
  • Zandbak- en sportnetten
  • Allerlei soorten netten op maat