Aanpassingen vanwege de nieuwe Data Privacy Wet

Op 25 mei zal de nieuwe data privacy wet van toepassing worden. CIV Den Oever / CIV Offshore & Shipping staat volledig achter deze regelgeving en wij willen u graag informeren over hoe wij met uw gegevens omgaan.

Hiertoe zijn wij tevens verplicht uw toestemming te vragen voor het toezenden van al dan niet periodieke informatie van en over onze organisatie.

Als u hiermee instemt hoeft u niets te doen. Wanneer u hiertegen echter bezwaar heeft kunt u dit aan ons melden door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.

Wij hechten grote waarde aan uw privacy en wij zijn te allen tijde bereid om ons privacy-beleid aan uw kenbaar te maken. Wij onderhouden uw gegevens met respect voor uw privacy en overeenkomstig uw voorkeuren. Uw gegevens worden bij ons beschermd tegen gebruik door derden. U kunt wijzigingen in uw wensen vanzelfsprekend altijd aan ons doorgeven.

CIV Den Oever / CIV Offshore & Shipping

privacybeleid